Art. 201. Delegarea

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2), efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare. [art. 135 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Efectuarea activităţilor procesuale prin delegare reprezintă, în fapt, o ... Vezi mai mult
Efectuarea activităţilor procesuale prin delegare reprezintă, în fapt, o deplasare limitată de competenţă de la un organ de urmărire sau ... Click pentru abonare