Art. 188. Expertiza toxicologică

(1) În cazul în care există o suspiciune cu privire la producerea unei intoxicaţii, se dispune efectuarea unei expertize toxicologice.
(2) Produsele considerate suspecte că ar fi determinat intoxicaţia sunt trimise instituţiei medico-legale sau unei alte instituţii specializate.
(3) Concluziile expertizei toxicologice cuprind constatări de specialitate cu privire la tipul substanţei toxice, cantitatea, calea de administrare, precum şi consecinţele posibile ale substanţei descoperite, cât şi alte elemente care să ajute la stabilirea adevărului.

Jurisprudență națională și europeană

Este real că, aşa cum transpare din chiar menţiunile ... Vezi mai mult
Este real că, aşa cum transpare din chiar menţiunile Buletinului de analiză toxicologică din data de 12.08.2022, emis de către ... Click pentru abonare