Art. 270. Tăinuirea

(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.
(3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. [art. 221 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea apreciază că în cauză nu se poate reţine ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că în cauză nu se poate reţine infracţiunea de tăinuire prevăzută de Codul penal, în sarcina inculpatei, întrucât ... Click pentru abonare