Art. 290. Denunţul

(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4) – (6) şi (8) – (10) aplicându-se în mod corespunzător. [art. 223 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea a reținut că în cauză nu sunt incidente ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002, în raport cu sesizarea ... Click pentru abonare