Art. 2502. Verificarea măsurii asigurătorii

În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.

Jurisprudență națională și europeană

În cursul urmăririi penale, în perioada 2017-2018 s-a dispus ... Vezi mai mult
În cursul urmăririi penale, în perioada 2017-2018 s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale ... Click pentru abonare