Art. 534. Situaţiile privind despăgubirile civile

(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, instanţa, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, instanţa fixează suma ce trebuie achitată, în vederea reabilitării, de condamnat sau de urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării. [art. 499 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea a constatat că neachitarea de către condamnată a ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că neachitarea de către condamnată a sumelor de bani datorate denunțătorilor nu s-a datorat relei sale credințe, ... Click pentru abonare