Art. 529. Reabilitarea judecătorească

Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate. [art. 494 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reţine că la stabilirea competenţei de soluţionare a ... Vezi mai mult
Curtea reţine că la stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de reabilitare se ţine cont de fapta astfel cum a ... Click pentru abonare