Art. 32. Părţile

(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. [art. 23-24 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reține că apelul părții civile vizează neacordarea daunelor ... Vezi mai mult
Curtea reține că apelul părții civile vizează neacordarea daunelor materiale, constând în suma plătită pentru eliberarea certificatului medico-legal, sumele cheltuite ... Click pentru abonare