Art. 32. Părţile

(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. [art. 23-24 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea constată că niciun articol de lege nu prevede ... Vezi mai mult
Curtea constată că niciun articol de lege nu prevede obligația Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de a ... Click pentru abonare