Art. 398. Cheltuielile judiciare

Instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 272-276. [art. 349 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Aplicarea unei măsuri educative privative de libertate constituie lato ... Vezi mai mult
Aplicarea unei măsuri educative privative de libertate constituie lato sensu o condamnare, nefiind incidente dispozițiile art. 275 alin. (3) C.proc.pen. ... Click pentru abonare