Art. 205. Lipsirea de libertate în mod ilegal

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 7 ani.
(2) Se consideră lipsire de libertate şi răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa ori de a se apăra.
(3) Dacă fapta este săvârşită:
a) de către o persoană înarmată;
b) asupra unui minor;
c) punând în pericol sănătatea sau viaţa victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 şi 10 ani.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) – (3) se pedepseşte. [art. 189 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Elementul material al infracțiunii de lipsire de libertate în ... Vezi mai mult
Elementul material al infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal constă în săvârșirea unei acțiuni (sau inacțiuni) ce are ... Click pentru abonare