Art. 311. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) priveşte un instrument de plată fără numerar, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte. [art. 282 C.pen. 1969; art. 24 din Legea nr. 365/2002]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Directiva (UE) 2019/713 definește noțiunea de instrument de plată ... Vezi mai mult
Directiva (UE) 2019/713 definește noțiunea de instrument de plată ca fiind un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare protejat(ă), nematerial(ă) ... Click pentru abonare