Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Dacă, după săvârșirea primului act sub forma tentativei, făptuitorul, ... Vezi mai mult
Dacă, după săvârșirea primului act sub forma tentativei, făptuitorul, acționând cu aceeași rezoluție, fie a continuat executarea începută și întreruptă, ... Click pentru abonare