Art. 228. Furtul

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane.
(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică. [art. 208 alin. 1-3 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Instanţa de apel apreciază că, în prezenta cauză, nu ... Vezi mai mult
Instanţa de apel apreciază că, în prezenta cauză, nu există probe suficiente care să conducă la concluzia că inculpatul a ... Click pentru abonare