Art. 322. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte. [art. 290 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Latura obiectivă a infracţiunii există numai dacă acţiunea de ... Vezi mai mult
Latura obiectivă a infracţiunii există numai dacă acţiunea de falsificare este urmată de acţiunea posterioară de folosire sau încredinţare spre ... Click pentru abonare