Art. 559. Punerea în executare a amenzii penale

(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare. [art. 425 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Nu se poate extinde competența Curții de Apel București ... Vezi mai mult
Nu se poate extinde competența Curții de Apel București în alte segmente ale executării, în lipsa unei prevederi legale exprese, ... Click pentru abonare