Art. 454. Dovedirea unor cazuri de revizuire

(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.
(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă. [art. 395 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Cazul de revizuire prevăzut de art. 453 lit. a) ... Vezi mai mult
Cazul de revizuire prevăzut de art. 453 lit. a) C.proc.pen. privește o hotărâre definitivă care conține erori esențiale de fapt, ... Click pentru abonare