Art. 422. Chestiunile complementare

Instanţa, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea dispoziţiilor privitoare la reluarea dezbaterilor şi a celor privind rezolvarea acţiunii civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare şi orice alte aspecte de care depinde soluţionarea completă a apelului. De asemenea, instanţa de apel verifică dacă s-a făcut o justă aplicare de către prima instanţă a dispoziţiilor privitoare la deducerea duratei reţinerii, arestării preventive, arestului la domiciliu sau internării medicale şi adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunţarea hotărârii atacate cu apel. [art. 381 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Computarea duratei reținerii și arestării preventive este o chestiune ... Vezi mai mult
Computarea duratei reținerii și arestării preventive este o chestiune complementară. Astfel, pentru a proceda în acest sens, instanța de apel ... Click pentru abonare