Art. 349. Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [art. 37 din Legea nr. 319/2006]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța de fond a dispus achitarea inculpaților, în baza ... Vezi mai mult
Instanța de fond a dispus achitarea inculpaților, în baza art. 16 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. cu privire la săvârșirea ... Click pentru abonare