Art. 599. Rezolvarea contestaţiei la executare

(1) Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută la art. 597.
(2) În cazul arătat la art. 598 alin. (1) lit. d), dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de existenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să judece contestaţia.
(3) Cererea poate fi retrasă de condamnat sau de procuror, când este formulată de acesta.
(4) După pronunţarea soluţiei definitive ca urmare a admiterii contestaţiei la executare, se face o nouă punere în executare conform procedurii prevăzute de prezentul titlu.
(5) Cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări. [art. 462 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Sintagma „identitate de persoană” nu presupune că, pentru a ... Vezi mai mult
Sintagma „identitate de persoană” nu presupune că, pentru a reține incidența art. 599 alin. (5) C.proc.pen., este necesar ca aceeași ... Click pentru abonare