Art. 417. Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale

(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. [art. 371 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Ambele apeluri declarate în cauză au vizat exclusiv latura ... Vezi mai mult
Ambele apeluri declarate în cauză au vizat exclusiv latura civilă, atât Ministerul Public, cât și inculpata persoană juridică înțelegând să ... Click pentru abonare