Art. 386. Coruperea alegătorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice. [art. 109 din Legea nr. 67/2004; art. 58 din Legea nr. 33/2007; art. 55 din Legea nr. 35/2008]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța de apel, în acord cu prima instanță, apreciază ... Vezi mai mult
Instanța de apel, în acord cu prima instanță, apreciază că în ceea ce privește infracțiunea de corupere a alegătorilor, legiuitorul ... Click pentru abonare