Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Jurisprudență națională și europeană

Faptul că inculpaţii au fost trimişi în judecată şi ... Vezi mai mult
Faptul că inculpaţii au fost trimişi în judecată şi pentru alte infracţiuni este lipsit de relevanţă, câtă vreme organul de ... Click pentru abonare