Art. 535. Contestaţia

Sentinţa prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă contestaţiei în termen de 10 zile de la comunicare, care se soluţionează de instanţa ierarhic superioară. Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă nepublică, cu citarea petentului. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. [art. 501 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea constată că hotărârea pronunţată de instanţa de fond ... Vezi mai mult
Curtea constată că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este lipsită de o motivare reală şi obiectivă, care să conducă ... Click pentru abonare