Art. 356. Asigurarea apărării

(1) Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului în tot cursul judecăţii.
(2) Când persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita dreptul prevăzut la alin. (1) şi să poată lua contact cu avocatul său.
(3) În cursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui avocat şi pentru pregătirea apărării.
(4) În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de avocatul său ales, instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) – (4), acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective trebuie să fie conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal. [art. 294 alin. 2 și 3 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt săvârșite în data de 19.03.2013. Deoarece până la ... Click pentru abonare