Art. 400. Minuta

(1) În afara cazurilor în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberării instanţei sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcţia judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.
(2) Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. [art. 309 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Asigurarea respectului demnității umane și a libertății umană sunt ... Vezi mai mult
Asigurarea respectului demnității umane și a libertății umană sunt înseși rațiunea și esența Convenției. [CtEDO, hotărârea din 29 aprilie 2002, ... Click pentru abonare