Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. [art. 2 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reaminteşte că sintagma „prevăzută de lege” nu se ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că sintagma „prevăzută de lege” nu se referă doar la dreptul intern, ci vizează şi calitatea „legii”; prin ... Click pentru abonare