Art. 11. Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private

(1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică. [art. 51 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea observă că, la 24 septembrie 2018, reclamanta a ... Vezi mai mult
Curtea observă că, la 24 septembrie 2018, reclamanta a sesizat autorităţile cu privire la comportamentul violent al soţului său. Invocând ... Click pentru abonare