Art. 8. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. [art. 1 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reiterează că – în ceea ce privește exercițiul ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că – în ceea ce privește exercițiul de echilibrare necesar între dreptul victimei de acces la instanțe și ... Click pentru abonare