Art. 362. Măsurile preventive în cursul judecăţii

(1) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208. [art. 3001-art. 3002 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

În fapt, reclamantul a fost urmărit, judecat și condamnat ... Vezi mai mult
În fapt, reclamantul a fost urmărit, judecat și condamnat pentru săvârșirea unei tentative la infracțiunea de înșelăciune. Imediat după sesizare, ... Click pentru abonare