Art. 8. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil. [art. 1 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Complexitatea cauzei nu este suficientă, în sine, pentru a ... Vezi mai mult
Complexitatea cauzei nu este suficientă, în sine, pentru a justifica durata procedurii. În cauză, procedura penală a durat aproximativ nouă ... Click pentru abonare