Art. 189. Omorul calificat

(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;
d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
f) asupra a două sau mai multor persoane;
g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi;
i) profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte. [art. 175 – 176 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Infracțiunea de omor calificat prevăzută de art. 189 lit. ... Vezi mai mult
Infracțiunea de omor calificat prevăzută de art. 189 lit. f) C.pen. este o infracțiune complexă care cuprinde, în conținutul său, ... Click pentru abonare