Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Dacă, cu prilejul încheierii unui contract comercial, persoana vătămată ... Vezi mai mult
Dacă, cu prilejul încheierii unui contract comercial, persoana vătămată descoperă că a fost indusă în eroare prin prezentarea unor fapte ... Click pentru abonare