Art. 551. Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe

Hotărârile primei instanţe rămân definitive:
1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului;
2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei:
a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen;
b) când apelul sau, după caz, contestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul termenului;
3. la data retragerii apelului sau, după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel sau de introducere a contestaţiei;
4. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins apelul sau, după caz, contestaţia. [art. 416 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Conform art. 551 pct. 3 C.proc.pen., hotărârea primei instanțe ... Vezi mai mult
Conform art. 551 pct. 3 C.proc.pen., hotărârea primei instanțe devine definitivă la data retragerii apelului, dacă aceasta are loc după ... Click pentru abonare