Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

În situația infracțiunilor complexe, în care două acțiuni, una ... Vezi mai mult
În situația infracțiunilor complexe, în care două acțiuni, una principală și alta adiacentă, se înglobează în structura lor, consumarea infracțiunii ... Click pentru abonare