Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

Condițiile tentativei sunt: (i) existența intenției de a săvârși ... Vezi mai mult
Condițiile tentativei sunt: (i) existența intenției de a săvârși infracțiunea (această condiție exclude culpa sau praeterintenția); (ii) intenția de a ... Click pentru abonare