Art. 17. Stingerea acţiunii penale

(1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal. [art. 11 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Doctrină

Coexistența unei cauze dintre cele prevăzute la art. 16 ... Vezi mai mult
Coexistența unei cauze dintre cele prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. e)-j) C.proc.pen. cu una dintre cele prevăzute la ... Click pentru abonare