Art. 78. Drepturile suspectului

Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

Jurisprudență națională și europeană

Articolul 3 alineatul (6) litera (b) din Directiva 2013/48/UE ... Vezi mai mult
Articolul 3 alineatul (6) litera (b) din Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind ... Click pentru abonare