Art. 442. Efectul devolutiv şi limitele sale

(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de recurs în casaţie şi numai în raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.
(2) Instanţa de recurs în casaţie examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute la art. 438, invocate în cererea de recurs în casaţie. [art. 3856 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea a respins, ca neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate privind ... Vezi mai mult
Curtea a respins, ca neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 385 ind. 6 C.proc.pen. din 1968, reținând că întreaga ... Click pentru abonare