Art. 198. Mijloacele de probă scrise

(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)-c) constituie acte de sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal. [art. 89-90 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea constată că niciun act întocmit în activitatea de ... Vezi mai mult
Curtea constată că niciun act întocmit în activitatea de control desfăşurată de inspectorii antifraudă în afara procesului penal [cum sunt ... Click pentru abonare