Art. 98. Obiectul probaţiunii

Constituie obiect al probei:
a) existenţa infracţiunii şi săvârşirea ei de către inculpat;
b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă;
c) faptele şi împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;
d) orice împrejurare necesară pentru justa soluţionare a cauzei.

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea reţine că art. I pct. 21 [cu referire ... Vezi mai mult
Curtea reţine că art. I pct. 21 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d) ] din lege condiţionează ... Click pentru abonare