Art. 15. Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale

Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea constată că noţiunea de „indicii temeinice” are o ... Vezi mai mult
Curtea constată că noţiunea de „indicii temeinice” are o utilizare improprie, coroborarea normei ce o cuprinde cu alte dispoziţii din ... Click pentru abonare