Art. 268. Consecinţele nerespectării termenului

(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii.
(3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi. [art. 185 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Cu privire la definirea „termenului” în materia procedurii penale, ... Vezi mai mult
Cu privire la definirea „termenului” în materia procedurii penale, Curtea a reţinut că acesta este intervalul de timp înăuntrul căruia ... Click pentru abonare