Art. 400. Minuta

(1) În afara cazurilor în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberării instanţei sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcţia judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.
(2) Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. [art. 309 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Atribuţiile judecătorului implică identificarea normei incidente, analiza conţinutului său ... Vezi mai mult
Atribuţiile judecătorului implică identificarea normei incidente, analiza conţinutului său şi o necesară aplicare a acesteia la faptele juridice pe care ... Click pentru abonare