Art. 181. Efectuarea unei noi expertize

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii. [art. 125 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Autorii excepției de neconstituționalitate critică art. 181 C.proc.pen. întrucât ... Vezi mai mult
Autorii excepției de neconstituționalitate critică art. 181 C.proc.pen. întrucât restrâng posibilitatea de efectuare a unei noi expertize la trei cauze ... Click pentru abonare