Art. 416. Efectul suspensiv al apelului

Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, atât în ceea ce priveşte latura penală, cât şi în ceea ce priveşte latura civilă, în afară de cazul când legea dispune altfel. [art. 370 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

În analiza constituționalității dispozițiilor art. 410 alin. 1 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În analiza constituționalității dispozițiilor art. 410 alin. 1 C.proc.pen. (în reglementarea anterioară Legii nr. 130/2021), Curtea a reținut că reglementarea ... Click pentru abonare