Art. 417. Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale

(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. [art. 371 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

În analiza constituționalității dispozițiilor art. 371 alin. 2 din ... Vezi mai mult
În analiza constituționalității dispozițiilor art. 371 alin. 2 din C.proc.pen. din 1968, prin raportare la sintagma „instanţa examinează cauza sub ... Click pentru abonare