Art. 26. Disjungerea acţiunii civile

(1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.
(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
(3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.
(4) Abrogat(ă).
(5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă. [art. 347 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Judecarea separată a acţiunii penale în situaţia circumscrisă textului ... Vezi mai mult
Judecarea separată a acţiunii penale în situaţia circumscrisă textului legal criticat este justificată de raţiuni ce ţin de buna administrare ... Click pentru abonare