Art. 304. Infirmarea actelor procesuale sau procedurale

(1) Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de cercetare penală nu este dată cu respectarea dispoziţiilor legale sau este neîntemeiată, o infirmă motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei interesate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul verificării efectuate de către procurorul ierarhic superior cu privire la actele procurorului ierarhic inferior. [art. 220 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Prin decizia nr. 707/2019, Curtea Constituțională a analizat în ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 707/2019, Curtea Constituțională a analizat în realitate constituționalitatea dispozițiilor art. 335 C.proc.pen., deși autorul excepției a invocat ... Click pentru abonare