Art. 97. Proba şi mijloacele de probă

(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.
(2) Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;
c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
d) declaraţiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
(3) Procedeul probatoriu este modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă. [art. 63-64 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Autorul excepţiei susţine, în esenţă, că prin „modul de ... Vezi mai mult
Autorul excepţiei susţine, în esenţă, că prin „modul de utilizare” a declaraţiei suspectului în alt dosar disjuns, aşadar prin administrarea ... Click pentru abonare